top of page

Om hur vi hanterar dina personuppgifter

GDPR

Om dina personuppgifter: Genom att fylla i följande formulär godkänner du att dina personuppgifter behandlas av Säkerhetsforum Väst. Syftet med insamlingen av dessa uppgifter är att möjliggöra för Säkerhetsforum Väst att behandla din ansökan.

Du har enligt lag rätt att, utan extra kostnad, få tillgång till uppgifterna vi samlat in om dig, att få felaktiga uppgifter korrigerade, att få dina uppgifter borttagna från våra register, att flytta dina uppgifter till andra system genom vanligt förekommande dataformat, och att neka till att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande och profilering. Om du vill nyttja dessa rättigheter, eller om du har några frågor, kontakta Säkerhetsforum Väst på sakforvast@gmail.com .

Uppgifterna som rör din ansökan raderas av Säkerhetsforum Väst inom ett år från att ärendet anses avslutat.

Säkerhetsforum Väst behandlar personuppgifter i enlighet med Artikel 6 (1) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och tillämplig svensk lag.

Personuppgifterna behandlas också av och lagras på tredjepartstjänster inom och utanför EU som följer den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du anser att dina uppgifter inte behandlas i enlighet med gällande lag kan du klaga hos Datainspektionen.

bottom of page