top of page
Sök
  • Daniel Keyvanpour

Försvarsmaktens nya funktion – viktigare än någonsin

Vad finns det för fördelar med att tjänstgöra? Varför ska man avlägga cirka ett år av sin ungdom till att göra lumpen? Bör man fortsätta vara engagerad även efter lumpen? Många frågor, få svar. Att Sveriges Försvarsmakt växer efter ett antal år på dekis kan inte ha undgått någon. Däremot kanske det undgått några varför den egentligen växer och varför svenska medborgare såsom jag och du bör ta en del av denna tillväxt. För även om kriget kanske känns långt bort så finns det tämligen mycket mer att hämta i det faktum att fler behöver bli engagerade inom Försvarsmakten. Vi lever i en ny tid där de främsta hoten kanske inte kommer utanför landets gränser utan snarare inifrån.


Copyright: https://i.pinimg.com/564x/0a/cb/a9/0acba9d90190a0acbc11473b54e75890.jpg


Låt oss gå in på två olika punkter till hur Försvarsmakten genom värnplikt kan bli mer attraktivt och samtidigt lösa några av samhällets moderna utmaningar. Vad kan då ett ökat engagemang innebära ur ett främst samhällsmässigt perspektiv?


Idag finns det givetvis många starka anledningar till varför svenska medborgare, unga som gamla, killar som tjejer, väljer att genomföra värnplikten. Det kan handla om att testa något nytt, bredda sina erfarenheter eller helt enkelt vässa sitt CV. Det oaktat, så räcker dessa fördelar inte för många andra, det behövs mer. I min värld så krävs det framförallt en mer attraktiv ekonomisk ersättning, inte konstigt att många inte vill engagera sig inom Försvarsmakten efter gymnasiet när de till exempel kan välja att ta ett jobb inom telemarketing med en lön på 23 000 sek. Samtidigt bör Försvarsmakten synas mer, både i grundskolor, högskolor och i näringslivet så att de når till en både bredare folkmassa med olika bakgrunder. Försvarsmakten är i behov av en pluralistisk grund, då detta skulle bidra till ett starkare och mer varierad Försvarsmakt som kan agera som det yttersta skyddet mot inskränkning av vår demokrati samtidigt som det internt i riket bidrar till ett mer assimilerat samhälle där saker såsom rasism och fientlighet kommer att minska. I lumpen är alla jämlikar, oavsett om du heter Hassan från Rinkeby eller Gustav från Täby, och ofta knyts det vänskapsband och förståelse för varandras olika bakgrunder, vilket smittar av sig på resten av samhället när dessa individer återvänder till deras civila liv.


För att göra Försvarsmakten mer attraktivt, även i de mindre populära bostadsområden som tyvärr nämns väldigt sällan i positiva sammanhang, så krävs det även att Försvarsmakten engagerar sig mer, enligt mig, det krävs trots allt två för att dansa tango. Föreställ er detta, Försvarsmakten är aktivt ute med egen personal (och inte endast med personer från plikt -och mönstringsverket) i mindre priviligierade områden såsom Rinkeby, Rosengård och Skäggetorp och talar om värnplikten och dess fördelar. Det berättas om vad de lär sig, hur de kan ha nytta av att hitta nya vänner och att de får en biljett in i samhället. Dess effekt av att fler från till exempel förorterna gör lumpen skulle medföra en minskad kriminalitet och utanförskap då många av sakerna men lär sig inom Försvarsmakten är respekt, tilltro och ansvar, dels för sig själv men framförallt för sina medmänniskor, något många idag saknarCopyright: https://i.pinimg.com/564x/e3/9d/ec/e39dec8f5725524968334592f1994fa3.jpg


Vidare så finns det stora incitament för Försvarsmakten att öka deras samarbete och närvaro med både näringsliv och högskolor i syfte att ge mer i utbyte. Incitament såsom en ökad dragningskraft och en bättre förståelse hos individen om vad och varför Försvarsmakten och värnplikten behövs. Fortsatt vet jag av erfarenhet från värnplikten där jag dels som vanlig värnpliktig och dels som förtroendeperson vet jag att militären verkligen för samman människor, oavsett kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund på ett spännande sätt som få organisationer har möjlighet till att göra. Därför är det synd att Försvarsmakten inte hörs tydligare om vad de egentligen gör och fördelarna med värnplikten till den breda allmänheten. Värnplikten är en utmärkt möjlighet och effektiv lösning på hur vi kan lösa många av Sveriges utmaningar. Istället för en massa projekt där man till exempel bygger olika bostäder med olika karaktärer i samma område med målet att föra olika grupper närmare, skulle däribland segregationen kunna minska avsevärt av en värnplikt för ungdomarna, ty lumpen skulle lära många unga med olika kulturer och bakgrunder att smälta ihop. För i lumpen börjar alla på noll och alla har samma förutsättningar. För i grunden handlar mycket av Sveriges segregationsproblem om oförstående och rädsla. Där skulle värnplikten och Försvarsmakten kunna komma in, och det bör utnyttjas.


Avslutningsvis kan detta leda till att Sverige på sikt får en starkare vi-känsla, där människor oavsett bakgrund ser Sverige som sitt eget land, precis som USA eller Storbritannien, och som i sin tur kan leda till en bättre integration samt ett mer jämställt samhälle. Vad gäller Sveriges integration, så har vi idag utmaningar i landet. Utmaningar som militären och värnplikten faktiskt kan lösa, men samtidigt måste då Försvarsmakten dra sitt strå till stacken och aktivt arbeta ännu hårdare för att göra Sverige till ett bättre land, främst då med fokus på integrationen och föreningen till en helhet i detta land.


Juni, 2021


En text av Daniel Keyvanpour

396 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page