top of page
Sök
  • David Gutierrez Arvidsson

Försvaret - nygammalt alternativ för unga i utanförskap

Uppdaterat: 1 juli 2021


Sverige älskar att stoltsera med att det är 200 år sedan vi aktivt deltog i ett krig. Så vilket syfte fyller Försvarsmakten idag?Idag ägnar sig Försvarsmakten bland annat åt att försvara Sverige mot incidenter och väpnade angrepp samt bidrar till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser utomlands. Detta är någonting som regeringen vill fortsätta att prioritera, och inte nog med det, de har även visat sitt stöd genom att öka det ekonomiska biståndet med 13 miljarder kronor till 2022, från 47 till 60 miljarder.


Försvarsmakten jobbar i det tysta och försvarar oss mot ett yttre hot som vi förhoppningsvis aldrig kommer ställas inför, men tänk om hotet kommer inifrån?


Sverige står idag inför ett ökat problem med segregation och gängkriminalitet. Det är tydligt att andra myndigheter inte har lyckats stoppa en nationell spridning och en ökad rekrytering av främst unga män.

Om du växer upp i ett segregerat område, omringad av våld och kriminalitet, är det bara en tidsfråga innan du ställs inför ett oundvikligt val: antingen försöker du skapa ett liv utanför den bubbla du föddes i, utan varken erfarenhet eller rätt förutsättningar, eller så fortsätter du följa de äldre grabbarnas exempel och söker dig till den kriminella världen.


I USA finns många ungdomar i väldigt fattiga områden som ställs inför liknande val. Men där erbjuds ett tredje alternativ, möjligheten att ta värvning i militären. Man kan säga mycket om USA:s militär, men en sak som är säker är att den erbjuder ett karriärval som skapar en känsla av stolthet.


De som ansluter sig till militären erbjuds många förmåner så som gratis högskoleutbildning och sjukvård som täcker hela familjen etc., när man ”tjänat sitt land”. Det är ett yrke där man anses vara en tillgång för samhället och framför allt ett alternativ till ett liv präglat av gängkriminalitet.


Jag säger inte att Sverige borde följa USA:s exempel när det kommer till militär aktivitet, men man borde snegla på USA som ett exempel på ett land där man har minoriteter och där man lyckats satsa på en rekrytering som representerar mångfalden i landet. De har vågat satsa på all den outnyttjade potentialen som finns.


Med en ökad ekonomisk satsning borde vi förvänta oss att Försvarsmakten också kommer att utöka sitt inflytande och sin roll i samhället.

Varför inte då även satsa på att skapa en tryggare vardag på såväl nationell nivå som på lokal nivå?

Försvarsmakten har möjligheten att bidra till att lösa ett av vår tids främsta problem och fylla hålen som täcker segregation som andra myndigheter inte lyckats fylla. Genom att informera ungdomar om arbetet som utförs kan man skapa ett rykte kring Försvarsmakten som kan inge respekt och stolthet för gemene man.

Kanske kan ungdomar på väg mot ett liv fyllt av våld och kriminalitet se militären som ett spännande och utmanande alternativ?


David Gutierrez Arvidsson

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page