top of page
Sök
  • Daniel Keyvanpour

Vad innebär det egentligen att göra värnplikten?Under min uppväxt har jag flertalet gånger sett filmer såsom Full Metal Jacket, Black Hawk Dawn, Inglourious Bastards eller dokumentärer om hur det är att vara en del av USA:s marinkår. Med dessa filmer och dokumentärer tillkommer också en förväntning om vad det innebär att tjänstgöra i det militära. Sittandes på tåget mot inryckningsdagen var mina förväntningar stora. Förväntningar om att jag skulle bli utskälld och nedtryckt på en daglig basis, förväntningar om att varje dag träna närkamp och fysisk styrka, förväntningar om att det skulle finnas en stor patriarkalisk vi och de känsla.


Förväntningarna stämde delvis. Att vi skulle bli utskällda och förnedrade som man sett på diverse filmer stämde inte alls. Att vi varje dag skulle hålla på med fysisk aktivitet med närkamp i fokus stämde inte heller. Istället har det varit en tämligen öppen dialog där en ömsesidig respekt sinsemellan rekryt och befäl finns. Det är ett stort fokus på att utbilda självtänkande soldater som vågar fråga varför och hur, utan att få kritik för det. Det är något som jag insett är mycket värdefullt. Frågar jag bekanta som gör eller har ganska nyligen gjort motsvarade värnplikt i USA, Schweiz eller Iran så finns det inte på kartan att en rekryt kan (även på ett respektfullt sätt) komma med motförslag till ett befäl om hur en sak kan hanteras. Det kan vi. Det är något som man som rekryt bör uppskatta men också förvalta på ett bra sätt. Försvarsmakten må vara en militär organisation, men i min erfarenhet ligger denna organisation före många andra motsvarade militära organisationer vad gäller hur man ser på individen, oavsett om du är rekryt eller befäl.


När jag, vid slutet av sommaren 2020, tog en paus från mina studier på universitet för att tjänstgöra i Försvarsmakten tänkte jag att det var en möjlighet att dels få ovärderlig erfarenhet som få i min ålder har och dels att ge tillbaka till det land som gett mig oändligt med möjligheter. Detta samtidigt som jag får en möjlighet att dra mitt strå till stacken och skydda vår demokrati och integritet om det värsta skulle hända. Det är faktiskt en fin samhörighetskänsla, att veta att man tillhör något som är större än sig själv.


I min värld är gemenskapen det absolut viktigaste lärdomen som jag fått under min tid hittills, att laget inte är starkare än sin svagaste länk och jag tycker att Försvarsmakten har varit väldigt duktiga på att visa det. Att gå från studentlivet på universitet (och allt vad det innebär) till plutonen var inte en helt lätt omställning.På Försvarsmakten är rutiner och ordning A och O, medan en student som jag själv hade ett mycket flexibelt och varierade liv där jag själv kunde planera efter mitt eget schema. Det kan man inte riktig här.


Vad gäller dagens Försvarsmakt, så är det något helt annat i min mening än den man ofta hör från gemene man. Fokus är på gruppen och dess psykiska välmående där man försöker inkludera alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, eller tro. Jag ser tydligt detta mönster, att Försvarsmakten verkligen försöker dra fördel av att individer är olika. Jag själv har utländskt påbrå från mellanöstern, vilket därmed gör mig lite annorlunda än många andra här i Försvarsmakten. På ett positivt sätt ändå. Man får perspektiv på saker som alla inte kan förstå när man har rötter och en insyn i krigshärjade områden. Perspektiv på så sätt som vad militären egentligen innebär och varför det kan behövas i ett sådant ”skyddat” land som Sverige. Att gå från 18 år och spela Minecraft varje dag till att bli krigsplacerad är för många ett stort steg. Där fattas det något, nämligen vetskapen om information och upplysning om militärens syfte till alla ungdomar.


I ovanstående stycke börjar jag tangera ett ämne som jag verkligen brinner för. Nämligen vad Försvarsmakten står för och varför den finns. Givetvis vet alla vad en militär gör, eller? Förutom floskler såsom att springa runt i skogen och skjuta så finns det så mycket mer som allmänheten inte har en aning om, som jag själv inte hade en aning om innan jag ryckte in.


Varför måste en massa ungdomar göra värnplikten?

Varför lägger staten allt mer pengar på Försvarsmakten?

Dessa är frågor som i min värld allt som oftast inte nämns till dagens värnpliktiga och det leder till att många ungdomar inte förstår vad det innebär att representera Försvarsmakten, detta som vi samtidigt blir krigsplacerade. Med andra ord, det är bra med en ökade resurser på vår svenska Försvarsmakt, det är positivt att Försvarsmakten som organisation fokuserar på mångfald och pedagogiskt lärande. Men syftet till varför allt detta görs behöver bli tydligare, framförallt till morgondagens värnpliktiga!


En text av Daniel Keyvanpour


472 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page