top of page

Projekt

Våra projekt utvecklas ur en behovsanalys kring de frågor som behöver lyftas och som annars inte får tillräckligt uppmärksamhet i det nationella arbetet. Vi kommer bland annat arbeta med:

Unga, fred och säkerhet

UNSC Resolution 2250 fungerar som en ledstjärna för oss där integration och ungdomars inflytande är viktiga ämnen som berörs i den här kategorin av projekt.

Pågående Projekt:

FGF - Stipendiet

Vem är soldat?

pexels-daria-sannikova-2927599.jpg
Army Boots

Totalförsvar

Totalförsvar täcker säkerhetsfrågor som inkluderar militäraktivitet, försvarsmakten och rikets säkerhet. 

Pågående projekt:

Generation: Säkerhet

Regionalt nätverk

Vi har som mål att starta väst Sveriges främsta nätvärk inom säkerhet. Vi vill erbjuda en platform för aktörer inom diverse säkersområden för att bredda säkerhetsagendan i försvars- och säkerhetsarbetet.

Pågående projekt:

Regionalt nätverket

Nyhetsbrev

NEtwork.jpeg
mac.jpeg

Säkerhet och handel

Säkrehet kan ta många former och säkerhet inom handel är avgörande för att skapa en stabil ekonomi. Vårt mål är att arbeta upplysa varför säkerhet och handel är viktigt och hur man kan agera om en ekonomisk kris skulle utvecklas.

Pågående projekt:

bottom of page