top of page

Vem är soldat?

Genom detta projekt vill vi inkludera unga med annan bakgrund att intressera sig för försvarsfrågor. Vi hoppas vi kan öka intresset för och förståelse för varför skyddandet av samhället är viktigt och vilken roll unga med annan bakgrund kan få i detta. Vidare vill vi genom detta uppmärksamma nya karriärsmöjligheter och en ny bransch för personer med annan bakgrund, där förståelse för olika kulturer och språkkunskaper är en stark merit.

bottom of page