Stort grattis till årets mottagare av FFGF-Stipendiet som i år delades ut till studenter från Chalmers Högskola och Göteborgs Universitet. Säkerhetsforum Väst mottog ett 10 tal ansökningar och av dessa valdes 2 bidrag ut.

 Forskningsstipendiet tilldelades ut till Johan Lindqvist och Adam Åkesson för deras Masteruppsats “Increasing security in a vulnerable area of Gothenburg”. Arbetet handlar i korta drag om att undersöka möjligheter att förändra och öka tryggheten i den fysiska miljön i stadsdelen Tynnered. Studenterna använde sig av metoden CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) för att föreslå förändringar till Stadsbyggnadskontoret. Uppsatsen går att läsa på vår hemsida.

Praktikstipendiet tilldelades Marko Stankovic för hans praktiktjänstgöring vid Atlantic Council. Där deltog han bland annat i produktionen av rapporten “A transatlantic agenda for homeland security and resilience beyond COVID-19”. Rapporten finns att hitta på vår hemsida. 

 

"Stipendiets allra första omgång ser jag som väldigt lyckad, med många intressanta inskickade bidrag. Säkerhetsforum Väst ser att stipendiet fyller en viktig funktion i att bredda försvars- och säkerhetsagendan. Därför ser vi fram emot fortsatt arbete med stipendiet och nya bidrag från studenter", Albin Oskarsson, Ordförande, Säkerhetsforum Väst. 

 

Vi önskar alla stipendiater stort lycka till och ser fram emot nya ansökningar inför våren 2022!

Schools out.jpeg

FGFF Stipendiet

FGF-Stipendiet, ett högskole- och universitetsstipendium som skapar incitament för unga studenter att sätta akademiskt fokus på försvars- och säkerhetsfrågor. Vi erbjuder två stipendium: Uppsats- och Praktik stipendium

Göteborg Stipendiet

Ansökningsperiod

Våren 2022

Stipendiet är på 25.000 kr

Sverige Stipendiet

Ansökningsperiod

Våren 2022

Stipendiet är på 25.000 kr

Om du har frågor angående stipendiet kontakta gärna Aria Nakai, Verksamhetsansvarig, Säkerhetsforum Väst, tel 0765640298, sakforvast@gmail.com