top of page
Väst Sverige.png

Under sommaren 2020 grundades Säkerhetsforum Väst.

Mitt under pågående pandemi skapades en regional organisation med syfte att vara en modern och innovativ röst inom försvars- och säkerhetsbranschen.

 

Genom att upplysa och utbilda samhället i frågor som vanligtvis hamnar utanför det konventionella samtalet.

Väst Sverige.png

Om Oss

Vår grundare Aria Nakai har med gedigen bakgrund inom den ideella sektorn valt att lyfta västkusten som en ny hubb för försvars- och säkerhetspolitik. Att forumet får sin bas på västkusten innebär att fokus nu hamnar på Nordens största hamn, försvarsmedicincentrum och insatser mot kriminalitet och segregation. Flera av dessa områden skapar teman för de kunskapshöjande projekt forumet kommer att arbeta med.

 

Målet är att skapa ett kunskapscentrum för att driva kunskapshöjande insatser och projekt med syfte att upplysa befolkningen om samhällets beredskap, försvar och säkerhet. Dessa frågor kommer att ha en regional förankring, men syftar till att få nationell och internationell respons.

 

Vilka är vi?

Vi som driver Säkerhetsforum Väst är idag ett litet operativt team på två 

personer som brinner för försvars- och säkerhetsfrågor. Vår gemensamma passion grundar sig i att vilja bredda säkerhetsagendan till att innefatta fler än bara de traditionella perspektiven. 

Hur arbetar vi?

Säkerhetsforum Väst arbetar genom uppdrag från externa partners och genom projekt från den egna organisationen. Vi strävar efter att arbeta kunskapshöjande och folkbildande. Vår verksamhet är ideell. Men vi samarbetar gärna med aktörer från näringslivet, myndigheter och det ideella.

Varför behövs vi?

Vår tolkning av det säkerhetspolitiska läget är att den civila rörelsen bör decentraliseras för att lättare få ut budskapet till övriga delar av landet. Vi tror också på ett modernare och mer välförankrat samtal om framtidens försvars- och säkerhetspolitiska frågor och detta behöver berättas på gräsrotsnivå genom lokala insatser.

bottom of page